رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ترکیه، روز شنبه راه دسترسی کاربران به «ویکی پدیا» را فیلتر کرده

طبق اعلام یک گروه ناظر بر آزادی بیان در ترکیه، مقامات این کشور روز شنبه راه دسترسی کاربران به دائره المعارف آنلاین «ویکی پدیا» را بسته و فیلتر کرده اند

طبق اعلام یک گروه ناظر بر آزادی بیان در ترکیه، مقامات این کشور روز شنبه راه دسترسی کاربران به دائره المعارف آنلاین «ویکی پدیا» را بسته و فیلتر کرده اند