رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


خودروی نظامی متعلق به نیروهای آمریکایی در حال گشت‌زنی در شهر قامشلی در شمال سوریه

خودروی نظامی متعلق به نیروهای آمریکایی در حال گشت‌زنی در شهر قامشلی در شمال سوریه؛ شهری که کنترل آن در دست نیروهای کُرد است

خودروی نظامی متعلق به نیروهای آمریکایی در حال گشت‌زنی در شهر قامشلی در شمال سوریه؛ شهری که کنترل آن در دست نیروهای کُرد است