رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


جرایم فدراسیون فوتبال ایران در مقدماتی جام جهانی به۵۰۰میلیون تومان رسید

با احتساب۵۰هزار فرانک جریمه‌ مربوط به‌ حوادث بازی با چین، مجموع جرایم فدراسیون فوتبال ایران در مقدماتی جام جهانی به۵۰۰میلیون تومان رسید!

با احتساب۵۰هزار فرانک جریمه‌ مربوط به‌ حوادث بازی با چین، مجموع جرایم فدراسیون فوتبال ایران در مقدماتی جام جهانی به۵۰۰میلیون تومان رسید!