رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


وزارت ارتباطات ترکیه: درمورد حذف برخی صفحات ویکی‌پدیا هشدار داده بودیم،

وزارت ارتباطات ترکیه: درمورد حذف برخی صفحات ویکی‌پدیا هشدار داده بودیم، چون انجام ندادند، ویکی‌پدیا در ترکیه از دسترس خارج شد

وزارت ارتباطات ترکیه: درمورد حذف برخی صفحات ویکی‌پدیا هشدار داده بودیم، چون انجام ندادند، ویکی‌پدیا در ترکیه از دسترس خارج شد