رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ماییم وهر نفس نفسِ ما حسین جان…

ای قبله‌ی عوالم بالا حسین جان ای شعله شعله آتشِ دلها حسین جان حٰا سین و یا و نون خدا، یاحسین جان ماییم وهر نفس نفسِ ما حسین جان… شب ولادت باسعادت حضرت امام حسین علیه السلام برعاشقان حضرتش مبارک باد

ای قبله‌ی عوالم بالا حسین جان
ای شعله شعله آتشِ دلها حسین جان
حٰا سین و یا و نون خدا، یاحسین جان
ماییم وهر نفس نفسِ ما حسین جان…

شب ولادت باسعادت حضرت امام حسین علیه السلام برعاشقان حضرتش مبارک باد