رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


صف استقبال کنندگان از روحانی در فرودگاه بندرعباس

صف استقبال کنندگان از روحانی در فرودگاه بندرعباس / دقایقی پیش روحانی امروز در سومین سفر خود پس از کرمان و یزد، وارد بندرعباس شد

صف استقبال کنندگان از روحانی در فرودگاه بندرعباس / دقایقی پیش

روحانی امروز در سومین سفر خود پس از کرمان و یزد، وارد بندرعباس شد