رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سخنرانی رئیسی و سخنرانی روحانی

تصویر بالا: سخنرانی رئیسی در سالن ۷ تیر تهران تصویر پائین: سخنرانی روحانی در کرمان هر دو مراسم امروز برگزار شده است

تصویر بالا: سخنرانی رئیسی در سالن ۷ تیر تهران

تصویر پائین: سخنرانی روحانی در کرمان

هر دو مراسم امروز برگزار شده است