رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


از هر۳ زن، ۱ زن درسراسر جهان توسط پارتنرش مورد خشونت قرار می‌گیرد

از هر۳ زن، ۱ زن درسراسر جهان توسط پارتنرش مورد خشونت قرار می‌گیردو از هر ۱۰ زن خشونت دیده، تنها ۱ نفر درخواست کمک می‌کند

از هر۳ زن، ۱ زن درسراسر جهان توسط پارتنرش مورد خشونت قرار می‌گیردو از هر ۱۰ زن خشونت دیده، تنها ۱ نفر درخواست کمک می‌کند


جدیدترین خبرها