رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


جشن ملّی خودکفایی تولید بنزین در دولت روحانی

جشن ملّی خودکفایی تولید بنزین در دولت روحانی امروز با افتتاح پالایشگاه ستاره خلیج فارس روزانه ۱۲ میلیون تن به تولید بنزین کشور افزوده می شود

جشن ملّی خودکفایی تولید بنزین در دولت روحانی

امروز با افتتاح پالایشگاه ستاره خلیج فارس روزانه ۱۲ میلیون تن به تولید بنزین کشور افزوده می شود


جدیدترین خبرها