رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


علم الهدی: آیت الله نوری همدانی در خصوص کاندیداتوری رئیسی خدمت رهبری رفتند

انتخاب مدعی شد: علم الهدی: آیت الله نوری همدانی در خصوص کاندیداتوری رئیسی خدمت رهبری رفتند /رهبری گفتند نه بصورت سلبی و نه بصورت ایجابی ورود نمی کنم

انتخاب مدعی شد:

علم الهدی: آیت الله نوری همدانی در خصوص کاندیداتوری رئیسی خدمت رهبری رفتند /رهبری گفتند نه بصورت سلبی و نه بصورت ایجابی ورود نمی کنم


جدیدترین خبرها