رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


امیر قطر به دلیل علاقه شدیدش به رئیس جمهور ترکیه، اسم “اردوغان” را به اسب ۴ میلیون لیره‌ای خود گذاشت

شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر به دلیل علاقه شدیدش به رئیس جمهور ترکیه، اسم “اردوغان” را به اسب ۴ میلیون لیره‌ای خود گذاشت

شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر به دلیل علاقه شدیدش به رئیس جمهور ترکیه، اسم “اردوغان” را به اسب ۴ میلیون لیره‌ای خود گذاشت