رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کارگران فردا تعطیل هستند

کارگران فردا تعطیل هستند کارگران در روز کارگر یعنی ۱۱ اردیبهشت ماه بر اساس ماده ۶۳ قانون کار بین‌المللی تعطیل هستند

کارگران فردا تعطیل هستند

کارگران در روز کارگر یعنی ۱۱ اردیبهشت ماه بر اساس ماده ۶۳ قانون کار بین‌المللی تعطیل هستند