رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


به گزارش رسانه‌های عربی، فردی که همراه سعیدکریمیان در ترکیه مورد سوءقصد قرار گرفته، تاجری کویتی به نام محمد متعب الشلاحی است

به گزارش رسانه‌های عربی، فردی که همراه سعیدکریمیان در ترکیه مورد سوءقصد قرار گرفته، تاجری کویتی به نام محمد متعب الشلاحی است

به گزارش رسانه‌های عربی، فردی که همراه سعیدکریمیان در ترکیه مورد سوءقصد قرار گرفته، تاجری کویتی به نام محمد متعب الشلاحی است