رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تبلیغ خلاقانه ی يک شرکت تولید کننده تلسکوپ

تبلیغ خلاقانه ی يک شرکت تولید کننده تلسکوپ و دوربین های دوچشمی که اشاره به چینی بودن پرچم آمریکا روی ماه دارد

تبلیغ خلاقانه ی يک شرکت تولید کننده تلسکوپ و دوربین های دوچشمی که اشاره به چینی بودن پرچم آمریکا روی ماه دارد