رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


عارف لرستانی بر اثر سکته فوت کرده است

«عارف لرستانی» بر اثر سکته فوت کرده است – سخنگوی قوه قضاییه گفت:‌پزشکی قانونی رسما اعلام کرده که قصور و تقصیری متوجه پزشک در مرگ عارف لرستانی نبوده و وی براثر سکته فوت کرده است

«عارف لرستانی» بر اثر سکته فوت کرده است

– سخنگوی قوه قضاییه گفت:‌پزشکی قانونی رسما اعلام کرده که قصور و تقصیری متوجه پزشک در مرگ عارف لرستانی نبوده و وی براثر سکته فوت کرده است