رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


گزارش مالی توییتر در سه ماهه ی نخست سال ۲۰۱۷

گزارش مالی توییتر در سه ماهه ی نخست سال ۲۰۱۷، نشان از کاهش درآمد و افزایش تعداد کاربران فعال نسبت به سه ماهه ی گذشته دارد

گزارش مالی توییتر در سه ماهه ی نخست سال ۲۰۱۷، نشان از کاهش درآمد و افزایش تعداد کاربران فعال نسبت به سه ماهه ی گذشته دارد