رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اعتصاب شکست

اعتصاب شکست/ حضور بازیکنان پرسپولیس با لباس تمرین در زمین چمن

اعتصاب شکست/ حضور بازیکنان پرسپولیس با لباس تمرین در زمین چمن