رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


فرانسیس فورد کاپولا، رابرت دنیرو، ال پاچینو و دیگر اعضای تیم در سالگرد ۴۵سالگی «پدرخوانده»

فرانسیس فورد کاپولا، رابرت دنیرو، ال پاچینو و دیگر اعضای تیم در سالگرد ۴۵سالگی «پدرخوانده» دور هم جمع شدند.

فرانسیس فورد کاپولا، رابرت دنیرو، ال پاچینو و دیگر اعضای تیم در سالگرد ۴۵سالگی «پدرخوانده» دور هم جمع شدند.