رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رئیسی: نماد دولت کار و کرامت “کارت شناسایی ملی” است

سید ابراهیم رئیسی: نماد دولت کار و کرامت “کارت شناسایی ملی” است

سید ابراهیم رئیسی: نماد دولت کار و کرامت “کارت شناسایی ملی” است