رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آب و هوای امروز کشور

امروز در مناطق واقع در دامنه‌های شمالی و جنوبی البرز غربی و مرکزی،استان‌های واقع در مرکز کشور، دامنه‌های زاگرس مرکزی، جنوبی و برخی نقاط جنوب شرق کشور رگبار باران،گاهی رعد و برق و وزش باد رخ خواهد داد

امروز در مناطق واقع در دامنه‌های شمالی و جنوبی البرز غربی و مرکزی،استان‌های واقع در مرکز کشور، دامنه‌های زاگرس مرکزی، جنوبی و برخی نقاط جنوب شرق کشور رگبار باران،گاهی رعد و برق و وزش باد رخ خواهد داد