رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ایرانسل : در صورت استفاده کاربران از فیلترشکن هزینه بسته اینترنت را براساس تعرفه آزاد محاسبه می کند

ایرانسل اعلام کرد در صورت استفاده کاربران از فیلترشکن،با وجود خریداری بسته اینترنت، هزینه را براساس تعرفه آزاد محاسبه می کند

ایرانسل اعلام کرد در صورت استفاده کاربران از فیلترشکن،با وجود خریداری بسته اینترنت، هزینه را براساس تعرفه آزاد محاسبه می کند