رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سفر آنجلا مرکل به عربستان بدون رعایت حجاب

سفر آنجلا مرکل، صدر اعظم آلمان به عربستان بدون رعایت حجاب اسلامی و دیدار با ملک سلمان

سفر آنجلا مرکل، صدر اعظم آلمان به عربستان بدون رعایت حجاب اسلامی و دیدار با ملک سلمان