رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


شعارهای اعتراضی شدید کارگران حین سخنرانی روحانی در حرم امام

فایل صوتی: شعارهای اعتراضی شدید کارگران حین سخنرانی روحانی در حرم امام “عزا عزاست امروز، روز عزاست امروز، زندگی کارگر رو به فناست امروز”

فایل صوتی: شعارهای اعتراضی شدید کارگران حین سخنرانی روحانی در حرم امام

“عزا عزاست امروز، روز عزاست امروز، زندگی کارگر رو به فناست امروز”


جدیدترین خبرها