رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


❌ برنامه پخش مستندهای نامزدهای ریاست جمهوری

❌ برنامه پخش مستندهای نامزدهای ریاست جمهوری ?بخش نخست مستندهای انتخاباتی از ۱۲ تا ۱۸ اردیبهشت: ?۱۲ اردیبهشت مستند سید مصطفی هاشمی طبا ?۱۳ اردیبهشت مستند سید ابراهیم رئیسی ?۱۴ اردیبهشت مستند سید مصطفی آقا میرسلیم ?۱۶ اردیبهشت مستند حسن روحانی ?۱۷ اردیبهشت مستند اسحاق جهانگیری ?۱۸ اردیبهشت مستند محمدباقر قالیباف ?بخش دوم مستندهای انتخاباتی […]

❌ برنامه پخش مستندهای نامزدهای ریاست جمهوری

?بخش نخست مستندهای انتخاباتی از ۱۲ تا ۱۸ اردیبهشت:
?۱۲ اردیبهشت مستند سید مصطفی هاشمی طبا
?۱۳ اردیبهشت مستند سید ابراهیم رئیسی
?۱۴ اردیبهشت مستند سید مصطفی آقا میرسلیم
?۱۶ اردیبهشت مستند حسن روحانی
?۱۷ اردیبهشت مستند اسحاق جهانگیری
?۱۸ اردیبهشت مستند محمدباقر قالیباف

?بخش دوم مستندهای انتخاباتی از ۱۹ تا ۲۵ اردیبهشت:
?۱۹ اردیبهشت مستند حسن روحانی
?۲۰ اردیبهشت مستند سید مصطفی میرسلیم
?۲۱ اردیبهشت مستند محمد باقر قالیباف
?۲۳ اردیبهشت مستند اسحاق جهانگیری
?۲۴ اردیبهشت مستند سیدابراهیم رئیسی
?۲۵ اردیبهشت مستند انتخاباتی سید مصطفی هاشمی طبا