رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


۸۷۰ هزار جلد کتاب از ایستگاههای مطالعه خراسان رضوی به امانت برده شده اما هنوز بازنگشته است

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی خراسان رضوی: ۸۷۰ هزار جلد کتاب از ایستگاههای مطالعه خراسان رضوی به امانت برده شده اما هنوز بازنگشته است

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی خراسان رضوی: ۸۷۰ هزار جلد کتاب از ایستگاههای مطالعه خراسان رضوی به امانت برده شده اما هنوز بازنگشته است