رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بزرگترین مسجد شیعیان استکهلم(مسجد امام علی) آتش گرفت

بزرگترین مسجد شیعیان استکهلم(مسجد امام علی) آتش گرفت/ سخنگوی پلیس به تلوزیون سوئد گفت که احتمال خرابکاری و آتشسوزی عمدی این مسجد وجود دارد

بزرگترین مسجد شیعیان استکهلم(مسجد امام علی) آتش گرفت/ سخنگوی پلیس به تلوزیون سوئد گفت که احتمال خرابکاری و آتشسوزی عمدی این مسجد وجود دارد