رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


در صورتی که اتحادیه اروپا اصلاح نشود، فرانسه از این اتحادیه خارج خواهد شد

امانوئل ماکرون نامزد مستقل انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه می گوید در صورتی که اتحادیه اروپا اصلاح نشود، فرانسه از این اتحادیه خارج خواهد شد

امانوئل ماکرون نامزد مستقل انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه می گوید در صورتی که اتحادیه اروپا اصلاح نشود، فرانسه از این اتحادیه خارج خواهد شد