رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ویدیو: اتفاق عجیب درمراسم روز کارگر مجری برنامه، کارگران معترض که در حضور رئیس جمهور روحانی، شعار می دادند را تهدید به خرد کردن دهان کرد!

ویدیو: اتفاق عجیب درمراسم روز کارگر

مجری برنامه، کارگران معترض که در حضور رئیس جمهور روحانی، شعار می دادند را تهدید به خرد کردن دهان کرد!