رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اوباما نگران بود توقعاتی که روحانی از منافع برجام ایجاد کرده به مرگ آن منجر شود

مکس فیشر، خبرنگار ارشد نیویورک تایمز: اوباما نگران بود توقعاتی که روحانی از منافع برجام ایجاد کرده به مرگ آن منجر شود

مکس فیشر، خبرنگار ارشد نیویورک تایمز: اوباما نگران بود توقعاتی که روحانی از منافع برجام ایجاد کرده به مرگ آن منجر شود