رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سفر مرکل به امارات

مرکل وارد امارات شد/ سفر مرکل به امارات در راستای سفر خارجه اش قبل از نشست گروه ۲۰ است که خودش در شهر هامبورگ آلمان ریاست آن را برعهده دارد

مرکل وارد امارات شد/ سفر مرکل به امارات در راستای سفر خارجه اش قبل از نشست گروه ۲۰ است که خودش در شهر هامبورگ آلمان ریاست آن را برعهده دارد