رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رییس سازمان حج و زیارت: تاکنون ۵۰ هزار نفر دارنده فیش حج برای تشرف به حج واجب ثبت نام کرده اند

رییس سازمان حج و زیارت: تاکنون ۵۰ هزار نفر دارنده فیش حج برای تشرف به حج واجب ثبت نام کرده اند

رییس سازمان حج و زیارت: تاکنون ۵۰ هزار نفر دارنده فیش حج برای تشرف به حج واجب ثبت نام کرده اند