رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


‘مسن‌ترین’ مرد دنیا در ‘۱۴۶ سالگی درگذشت

‘مسن‌ترین’ مرد دنیا در ‘۱۴۶ سالگی’ در روستایی در مرکز جاوه اندونزی درگذشت . سودیمجو معروف به “پدربزرگ گوتو” در دسامبر ۱۸۷۰ به دنیا آمده است.

‘مسن‌ترین’ مرد دنیا در ‘۱۴۶ سالگی’ در روستایی در مرکز جاوه اندونزی درگذشت .
سودیمجو معروف به “پدربزرگ گوتو” در دسامبر ۱۸۷۰ به دنیا آمده است.