رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کپی و پیست منسوخ می شود

کپی و پیست منسوخ می شود گوگل فناوری جدیدی ساخته که جایگزین کپی و پیست خواهد شد. این فناوری به طور هوشمند مطالبی که کاربر می خواهد پیست کند را پیش بینی می کند.

کپی و پیست منسوخ می شود

گوگل فناوری جدیدی ساخته که جایگزین کپی و پیست خواهد شد. این فناوری به طور هوشمند مطالبی که کاربر می خواهد پیست کند را پیش بینی می کند.


جدیدترین خبرها