رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


واژگونی مینی بوس سرویس مدرسه

واژگونی مینی بوس سرویس مدرسه در اثر برخورد با یک خودروی سواری در یک کیلومتری دروازه قرآن شیراز به مصدومیت ۱۹ دانش آموز منجر شد

واژگونی مینی بوس سرویس مدرسه در اثر برخورد با یک خودروی سواری در یک کیلومتری دروازه قرآن شیراز به مصدومیت ۱۹ دانش آموز منجر شد