رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


روزنامه مارکا عکسی از بازیکنان مشهور و بدلهایشان منتشر کرد

روزنامه مارکا عکسی از بازیکنان مشهور و بدلهایشان منتشر کرد. در عکسی که مارکا منتشر کرده عکس یک جوان ایرانی که شباهات زیادی به مسی دارد، دیده می شود.

روزنامه مارکا عکسی از بازیکنان مشهور و بدلهایشان منتشر کرد. در عکسی که مارکا منتشر کرده عکس یک جوان ایرانی که شباهات زیادی به مسی دارد، دیده می شود.