رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ویدئو؛پورشه کاین با کشیدن ایرباس A380 به وزن ۲۸۵ تن رکورد جهان را شکس

ویدئو؛پورشه کاین با کشیدن ایرباس A380 به وزن ۲۸۵ تن رکورد جهان را شکست رکورد سابق جهان با ۱۱۵ تن در اختیار نیسان پاترول بود.

ویدئو؛پورشه کاین با کشیدن ایرباس A380 به وزن ۲۸۵ تن رکورد جهان را شکست
رکورد سابق جهان با ۱۱۵ تن در اختیار نیسان پاترول بود.