رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


برد دشوار تیم فوتبال ساحلی ایران برابر نیجریه

برد دشوار تیم فوتبال ساحلی ایران برابر نیجریه ایران ۴ (۲)- نیجریه ۴ (۱) در ضربات پنالتی ایران در مرحله حذفی جام جهانی باید مقابل تیم قدرتمند سوئیس قرار گیرد

برد دشوار تیم فوتبال ساحلی ایران برابر نیجریه

ایران ۴ (۲)- نیجریه ۴ (۱) در ضربات پنالتی

ایران در مرحله حذفی جام جهانی باید مقابل تیم قدرتمند سوئیس قرار گیرد