رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بلومبرگ به نقل از بوئینگ: اولین هواپیما را در سال ۲۰۱۸ به ایران تحویل خواهیم داد