رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


جانشین ولیعهد عربستان:ایران به دنبال کنترل بر جهان اسلام است

محمد بن سلمان جانشین ولیعهد عربستان: ایران به دنبال کنترل بر جهان اسلام است / ایران در حال آماده کردن زمینه برای ظهور (حضرت) مهدی (عج) است

محمد بن سلمان جانشین ولیعهد عربستان:

ایران به دنبال کنترل بر جهان اسلام است / ایران در حال آماده کردن زمینه برای ظهور (حضرت) مهدی (عج) است