رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


پرونده قضایی برای کرباسچی به دادسرا احضار می‌شود

تشکیل پرونده قضایی برای کرباسچی دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی بدلیل توهین به شهدای مدافع حرم / دبیرکل کارگزاران به دادسرا احضار می‌شود

تشکیل پرونده قضایی برای کرباسچی دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی بدلیل توهین به شهدای مدافع حرم / دبیرکل کارگزاران به دادسرا احضار می‌شود