رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سربازان متأهل به مرز اعزام نمی‌شوند

سربازان متأهل به مرز اعزام نمی‌شوند معاون سازمان وظیفه عمومی ناجا: مشمولان متأهل به مراکز آموزشی مرزی اختصاص داده نشده وتنها در مراکز آموزشی محل سکونت همسرشان که دارای رده خدمتی باشد بکارگیری می‌شوند

سربازان متأهل به مرز اعزام نمی‌شوند

معاون سازمان وظیفه عمومی ناجا: مشمولان متأهل به مراکز آموزشی مرزی اختصاص داده نشده وتنها در مراکز آموزشی محل سکونت همسرشان که دارای رده خدمتی باشد بکارگیری می‌شوند


جدیدترین خبرها