رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اپل حالا ۲۵۰ میلیارد دلار پول نقد در اختیار داره

اپل حالا ۲۵۰ میلیارد دلار پول نقد در اختیار داره. این مقدار پول از مجموع ذخایر ارزی انگلستان و کانادا هم بیشتره!

اپل حالا ۲۵۰ میلیارد دلار پول نقد در اختیار داره. این مقدار پول از مجموع ذخایر ارزی انگلستان و کانادا هم بیشتره!