رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اولین ساعت اپل این بود. سال ۱۹۹۵

اولین ساعت اپل این بود. سال ۱۹۹۵ همین طور که می‌بینید هوشمند هم نبود.

اولین ساعت اپل این بود. سال ۱۹۹۵

همین طور که می‌بینید هوشمند هم نبود.