رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رهبر انقلاب: معلمان و استادان در سرتاسر كشور بدانند كه من یکی از قدرشناس‌ترین مخلصان آن‌ها هستم.

رهبر انقلاب: معلمان و استادان در سرتاسر كشور بدانند كه من یکی از قدرشناس‌ترین مخلصان آن‌ها هستم.

رهبر انقلاب: معلمان و استادان در سرتاسر كشور بدانند كه من یکی از قدرشناس‌ترین مخلصان آن‌ها هستم.