رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اتهام به ماریا لوپن، نامزد و رهبر حزب جبهه ملی در فرانسه

ماریا لوپن، نامزد و رهبر حزب جبهه ملی در فرانسه متهم شده که در گردهمایی روز کارگر، از صحبت های فرانسوا فیون، نامزد شکست خورده ی جمهوریخواه، در سخنرانی اش استفاده کرده است.

ماریا لوپن، نامزد و رهبر حزب جبهه ملی در فرانسه متهم شده که در گردهمایی روز کارگر، از صحبت های فرانسوا فیون، نامزد شکست خورده ی جمهوریخواه، در سخنرانی اش استفاده کرده است.