رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


یونسکو تصویب کرد: قدس «شهری اشغال شده» است

یونسکو تصویب کرد: قدس «شهری اشغال شده» است/ یونسکو با تصویب قطعنامه ای اعلام کرد که «اسرائیل» حاکمیتی بر شهر قدس ندارد

یونسکو تصویب کرد: قدس «شهری اشغال شده» است/ یونسکو با تصویب قطعنامه ای اعلام کرد که «اسرائیل» حاکمیتی بر شهر قدس ندارد