رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سناتور “مارک وارنر” نایب رییس کمیته اطلاعات مجلس سنا می‌گوید

سناتور “مارک وارنر” نایب رییس کمیته اطلاعات مجلس سنا می‌گوید با توجه به روند تحقیقات درباره ارتباط تیم ترامپ با روسیه بعید است او بتواند تا پایان دوره خود رییس جمهور بماند

سناتور “مارک وارنر” نایب رییس کمیته اطلاعات مجلس سنا می‌گوید با توجه به روند تحقیقات درباره ارتباط تیم ترامپ با روسیه بعید است او بتواند تا پایان دوره خود رییس جمهور بماند