رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مورینیو به بازیکنان منچستر یونایتد دستور داده حق استفاده از فضای مجازی در تمرینات قبل بازی رو ندارند

مورینیو به بازیکنان منچستر یونایتد دستور داده حق استفاده از فضای مجازی در تمرینات، اتوبوس تیم و ۴۸ ساعت قبل از بازی را ندارند

مورینیو به بازیکنان منچستر یونایتد دستور داده حق استفاده از فضای مجازی در تمرینات، اتوبوس تیم و ۴۸ ساعت قبل از بازی را ندارند