رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اسلحه گروهک تروريستى فرقان در موزه عبرت

اسلحه گروهک تروريستى فرقان در موزه عبرت شهيد آیت الله مرتضی مطهرى، تیمسار قرنی، آیت الله دکتر مفتح و… با این کلت کمری به شهادت رسیدن…

اسلحه گروهک تروريستى فرقان در موزه عبرت

شهيد آیت الله مرتضی مطهرى، تیمسار قرنی، آیت الله دکتر مفتح و… با این کلت کمری به شهادت رسیدن…