رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


صبح امروز انفجار بمبی قوی کابل را لرزاند

صبح امروز انفجار بمبی قوی کابل را لرزاند اين انفجار در منطقه اي در اطراف سفارت آمريکا و مجتمعي که نيروهاي تحت امر ناتو در پايتخت افغانستان از آن استفاده مي کنند، روي داده است

صبح امروز انفجار بمبی قوی کابل را لرزاند

اين انفجار در منطقه اي در اطراف سفارت آمريکا و مجتمعي که نيروهاي تحت امر ناتو در پايتخت افغانستان از آن استفاده مي کنند، روي داده است